Rẻ rách hay giẻ rách từ nào đúng từ nào sao

Quan nhu gie rach

Có nhiều tranh luận khi một ai đó chửi nhau là đồ rẻ rách hay đồ giẻ rách, ai nói đúng ai nói sai trong trường hợp này?

Khi có thái độ coi thường một người nào đó, bạn đã từng chửi tục “Mày là đồ rẻ rách” hay “Mày là đồ giẻ rách”, với thái độ có ý mượt thị, coi kinh người khác như vậy chưa nói đến bạn đúng hay sai ở thái độ mà phân tích ở góc độ câu chữ như vậy đã đúng hay sai. Ở đây vì chúng tôi đang phân tích về giẻ lau công nghiệp nên cũng xin đưa ra vấn đề liên quan này để thảo luận.

Quan nhu gie rach
Ảnh minh họa: Chiếc quần phong cách thời trang như cái giẻ rách

Phân tích ra thì rất là dài nhưng để sử dụng trong sáng hơn cho tiếng Việt bạn nên so sánh con người với đồ vật như một phép ẩn dụ mà nói về đồ vật ở đây dùng từ giẻ rách là đúng hơn vì từ rẻ rách không phải dùng cho đồ vật mà nó có ý nói đến lương tâm một thứ vô hình chứ không phải là một vật hiện hữu.

Quan ao nhu gie rach
Ảnh minh họa: Quần áo thời trang kiểu giẻ rách

Vậy nên khi người ta dùng từ “giẻ rách” trong trường hợp chửi nhau ví dụ câu chửi “mày là đồ giẻ rách” tức là đang ví người đó là đồ bèo nhèo, không có giá trị là bao nhiêu, họ bị ví như chiếc giẻ rách, dùng cũng được không thì bỏ đi cũng được, từ này dùng mang tính lăng mạ, xúc phạm người khác, khuyên bạn nên hạn chế sử dụng vì mỗi người cha mẹ và trời đất sinh ra đều có một sinh mệnh, có một số điểm mạnh, có một giá trị nhất định, họ không đơn giản để bạn đánh giá và hạ thấp như vậy.

Vậy rẻ rách hay giẻ rách ai đúng ai sai bạn đã có câu trả lời rồi. Với những góp ý như trên mong rằng nhiều bạn sẽ có cách nhìn nhận đúng và sử dụng hay hơn ngôn ngữ tiếng Việt của chúng ta nhé!

Theo John Nguyen